Skip links

De rol van een projectmanager: Kevwe legt het je uit

Kevwe legt uit: dit is jouw rol als projectmanager

Hi, ik ben Kevwe, manager projecten bij Sustay. Een onwijs leuke en veelzijdige job! Maar wat bij projectmanagement allemaal kijken zul je vast denken. Laat ik je eens een inkijkje geven in hoe werkzaamheden er uit zien en wat dus ook jouw rol zou zijn als projectmanager. Maar eerst leg ik je uit dat er 6 fases zijn bij een bouwproject.

Kom jij ons team versterken?

De 6 fases van een bouwproject

 1. De initiatieffase
  Zeg maar het idee, dat is waar het mee begint. Deze fase kent vooral twee doelen: je dient vast te stellen of alle projectleden dezelfde doelstelling nastreven en vaststellen of iedereen die doelstelling projectmatig wil bereiken. Eigenlijk komt het er gewoon op neer dat er wordt vastgesteld of er een probleem of projectdoel is en of dat projectmatig aangepakt moet worden. Wat ik ook altijd in deze fase doe is de gehele projectgroep samenstellen.
 2. De definitiefase
  De tweede fase is meer de wat als het ware. Deze fase heeft als doel dat je zo concreet en eenduidig mogelijk het projecteindresultaat formuleert. Ik zet hier bijvoorbeeld aantallen in, type, de grootte, de inhoud van de woningen, het globale stratenplan en een groenplan. Ook is in deze fase ruimte voor het verdelen van het project in deelprojecten. Tenslotte moet vastgesteld worden wat de activiteiten in de volgende fase zullen zijn. Kortom, ik stel de globale planning op, alle leveranciers worden bepaald en de kosten worden in kaart gebracht.
 3. De ontwerpfase
  Vervolgens kom je wat meer in het hoe. Het doel van de ontwerpfase is namelijk het vinden van oplossingen als projectmanager. Deze oplossingen formuleer ik dan altijd naar aanleiding van de in de definitiefase vastgestelde eisen en wensen. Na afloop van deze fase is bekend hoe het projectresultaat eruit ziet qua vorm, inhoud en dergelijke en dat vind ik altijd wel echt heel erg gaaf. Ook moet je aantonen dat het gekozen ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. Jouw rol vraagt dan dat de planning verder wordt gedetailleerd en de kosten worden dan ook definitiever.
 4. De voorbereidingsfase
  Deze fase is bedoeld om alles te doen wat nodig is om de realisatie van het project goed te laten verlopen. Aan het eind van deze fase moet ik dus alle producten, prestaties, hulpmiddelen en dergelijke duidelijk hebben. Dit alles om te voorkomen dat men in de realisatiefase voor verrassingen komt te staan, want dat wil je dus mooi niet als projectmanager. Dit is dus kort samengevat hoe te maken. Oftewel, de leveranciers krijgen hun opdrachtenJe planning wordt nu echt definitief en de kosten worden echt concreet vastgesteld per woning, type, in totaliteit… inclusief uiteraard bijkomende kosten. Niet vergeten 😉
 1. De realisatiefase
  De realisatiefase staat dan weer meer voor hoe te doen en is bedoeld om het projectresultaat te maken, in te voeren of uit te voeren. Al mijn werk uit voorgaande fasen wordt dan geïntegreerd. De bouw wordt gestart – en dat mag je bij Sustay altijd lekker uitbundig vieren – en je planning bewaak je als een leeuwin haar welpjes! Uiteraard ga je regelmatig op de bouwlocatie kijken.
 2. De laatste: de nazorgfase
  Als het projectresultaat gereed is moet er nog ruimte zijn om eventuele problemen aan het resultaat te verhelpen. Hier hoort dan ook het verhelpen van storingen en klachten. Contact met de huurders/gebruikers is vaak uitbesteed, maar moet je uiteraard wel monitoren. En na afloop evalueren is natuurlijk nooit verkeerd, tenminste ik doe dat altijd.

Met deze factoren krijg je net als ik te maken

Het begrijpen van de zes fases schept voor mij altijd overzicht in een project en maakt het daardoor beter bestuurbaar. Wat ik je nu al kan voorspellen is dat je als projectmanager met de volgende factoren te maken krijgt:

A. Een divers team
Ik kan het natuurlijk niet alleen. Er is altijd sprake van een projectteam, een groep mensen die het projectresultaat zal realiseren. Deze groep bestaat vaak uit mensen met verschillende achtergronden en inbreng van vaardigheden en kennis. Verdiep je daarom goed in de ander en toon empathie en werk goed samen.

B. Het doel
Ik heb natuurlijk een bepaald projectresultaat oftewel een doel voor ogen. Na het uitvoeren van het project is er iets moois gerealiseerd. Realiseer je alleen wel dat ik als projectmanager bij veel projecten het doel tijdens het project regelmatig moet bijgestellen. Flexibele instelling gewenst dus!

C. Helaas… geen onbeperkte middelen
Was het maar zo’n feest! Ook bij een project van Sustay is er regelmatig sprake van een beperkte hoeveelheid tijd en geld om het resultaat in te bereiken. Geen project is zonder enige mate van tijdsdruk. Dus besef goed dat ik en dus ook jij wel tegen een portie stress moet kunnen.

D. Onzekerheid (lees: risico’s)
Wat ik altijd heel kenmerkend voor een project vind is dat het niet van tevoren vaststaat of het allemaal gaat lukken. Als het gewenste doel al bereikt wordt, is het daarnaast ook onzeker of dit zal lukken met het beschikbare budget of binnen de gestelde tijd. Deze laatste factor moet je wel goed beseffen als projectmanager.

De 5 GOKIT parameters

Nou je hebt het vast al een beetje door, als projectmanager moet ik dus op onwijs veel dingen letten. Ik vind het zelf fijn om op 5 parameters goed en strak te sturen en die worden afgekort GOKIT genoemd. Dit zijn ze en ik vind ze belangrijk binnen mijn rol:

 • Geld
 • Organisatie
 • Kwaliteit
 • Informatie
 • Tijd

“Begrijp de zes project fases, omarm de vier factoren waar je mee te maken krijgt en stuur aan op de 5 GOKIT parameters.”

Kevwe Scott-Emuakpor

Vaak werk je met een buddy samen bij Sustay!

Interesse?

Wil je nog veel meer weten over de rol als projectmanager bij Sustay? Bel dan eens met mijn collega Jimmy Kools via 030 – 767 00 46. Mailen kan natuurlijk ook.